Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık tazminat davası

HP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24.05.2022 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Küme Toplantısında yapmış olduğu konuşma ve tıpkı tarihte Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görüntü aracılığı ile Lider Erdoğan’a yönelik olarak kişilik haklarını ihlal edici mahiyette gerçek dışı itham ve isnatlarla ilgili maneviz tazminat davası açıldı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada şu tabirlere yer verdi:

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24.05.2022 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Küme Toplantısında yapmış olduğu konuşma ve birebir tarihte Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görüntü aracılığı ile Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kişilik haklarını ihlal edici mahiyette gerçek dışı itham ve isnatlarda bulunmuştur. Bu açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde her bir konuşması için 500.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır.

TÜRKİYE’DEN KAÇACAĞINI ARGÜMAN ETMİŞTİ

Dava dilekçesinin içeriğinden alıntılanan bir kısım pasajlar şu formdadır: “Davalı konuşmalarında bir bütün olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmiş olup bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızı BİRTAKIM VAKIFLAR ARACILIĞIYLA YURT DIŞINA KARA PARA AKTARMAKLA ve KAÇMA HAZIRLIKLARI YAPIYOR OLMAKLA, KAÇACAK OLMAKLA, KENDİ PENSİLVANYASINI KURMAKLA İTHAM ETMİŞTİR.

Davalının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik tüm açıklamaları büsbütün gerçek dışıdır ve kişilik haklarına ağır bir atak mahiyetindedir.

Davalının evvel küme konuşmasında sonra da irtibatlı bir biçimde toplumsal medya hesabında ileri sürdüğü mesnetsiz savlar akıl, mantık ve izandan mahrum olduğu üzere, mesnetsiz tezler üzerinden kurguladığı kaçma senaryosu da lakin kara mizaha husus olabilecek bir kurgudan ibarettir.

Davalının hayali kaçma senaryosuna destek kıldığı konu, Türkiye’de faaliyet yürüten kamuya faydalı bir kısım Vakıfların, ABD’de faaliyet yürüten ve bu Vakıflarla alakalı olan bir Vakfa aktardığı meblağlara ilişkindir. Davalı, bu hususu Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışına kara para aktardığı formunda kamuoyuna lanse etmiştir.

“AKLI SELİM BİR MUHAKEMENİN ESERİ OLARAK DA DEĞERLENDİRİLEMEZ” 

Adı geçen Vakıflar, Türk hukukuna nazaran faaliyet gösteren, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrolüne tabi kamuya faydalı vakıflardır. Türel vasıfları itibariyle özel hukuk hukuksal bireyi olup, özel hukuk kararlarına tabidirler ve kamu yönetiminin hiyerarşisinde yer almamaktadırlar. Vakıflar idare organları vasıtasıyla yönetim edilmektedirler. Bu Vakıfların maksatları doğrultusunda topladıkları bağışları, yaptıkları harcamaları ve mali tasarrufları Sayın Cumhurbaşkanımızın mali tasarrufları olarak göstermek açık bir saptırmadır ve taban hukuk bilgisiyle de telifi kabil değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD dahil olmak üzere yurt dışına aktardığı rastgele bir varlığı bulunmamaktadır. Ayrıyeten Vakıf malları hem ABD hukuku açısından hem de Türk hukuku açısından lakin Vakfın gayeleri için kullanılabilmektedir. Şahsî hedefler için kullanılamayan bu malları “kaçış senaryosunun” modülü olarak göstermek aklı selim bir muhakemenin eseri olarak da bedellendirilemez. Kaldı ki ismi geçen Vakıflar tarafından yapılan basın açıklamalarından anlaşılacağı üzere, ABD’de bulunan Vakfa gönderilen meblağlar, tekrar Vakfın hedefleri doğrultusunda yurt inşaatı için ve başka hayır faaliyetleri için gönderilmiştir.

Davalının Cumhurbaşkanımızın “kaçağına yönelik iddiası” da meczup saçması bir argümandan öte bir mana taşımamaktadır. En son 15 Temmuz gecesinde FETÖ’cü teröristler tarafından ortaya atılan bu tezin sahiplerinin bugün hangi ülkeye kaçtıkları dahi bilinmemektedir.

Davalının konuşmasının bütününe bakıldığında temel gayesi, demokratik seçimle iş başına gelen ve hala misyonda bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızın kaçacağı savı üzerinden kaos oluşturmak, kamu yönetiminin işleyişini felce uğratmaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı ve uğraşı dikkate alındığında “yurt dışına kara para aktardığı ve kaçacağı iddiası” onun kişilik haklarına yapılacak en büyük akındır. Davalının kelam konusu mesnetsiz argümanları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları, onur gurur ve saygınlığı ağır bir halde ihlal edilmiştir.

Ekte sunulan ve davalının taraf olduğu Yargıtay kararlarından anlaşılacağı üzere davalı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına saldırmayı alışkanlık haline getirmiştir. Davalı, söz özgürlüğünün tıpkı vakitte sorumluluk gerektirdiğinin, bu özgürlüğün sonları olduğunun, diğerlerini kişilik haklarına hürmet göstermesi gerektiğinin ya idrakinde değildir ya da idrakinde olarak söz özgürlüğünü kişilik haklarına saldırmanın bir aracı olarak görmektedir. Her iki ihtimalde de bu tavrın hukuken himaye edilmesi mümkün değildir.”

Davalının, dava konusu beyanları, söz özgürlüğünün hudutlarını aşan, kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesi olmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın prestijine ziyan veren, siyasi tenkitten çok ferdî hücum niteliğinde açıklamalardır.

Sonuç itibariyle dava dilekçesinde Bir Milyon TL manevi tazminatın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tahsili ile kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.