İBB kabahat duyurusunda bulunmuştu; AKP’li vekile verilen burs için karar çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Konseyi, İBB tarafıdan evvelki devirde verilen bursları incelemeye alarak AKP İstanbul Vilayet Bayan Kolları Lideri Rabia İlhan Kalender, AKP İstanbul Milletvekili ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında süreç başlatmıştı.

İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş’de istihdam edilen ve 155 bin dolar ile 59 bin TL burs alan Kavakçı’nın yurt dışı doktora eğitimine gönderilmesine ait periyodun İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ali Yandır ve Genel Müdürü Ömer Yıldız hakkında “hizmet nedeniyle itimadı berbata kullanma” argümanıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na hata duyurusunda bulunulmuştu.

SAVCILIK: KABAHATİN YASAL ÖGELERİ OLUŞMADI

Sözcü’den Hasret Güvemli’nin haberine nazaran, suç duyusunda karar çıktı.

Kararda ihtilafın Metro İstanbul A.Ş. İle Ravza Kavakçı Kan ortasında imzalanan 1 Ocak 2009 tarihli kontratından kaynaklandığı, mukavelenin İBB Hukuk Müşavirliğinin olumlu mütalaası alınarak imzalandığı belirtildi.

Burs kontratının incelenmesinde yurt dışı eğitim sonrası mecburi hizmet koşulunun getirildiği ve hukuk müşavirliği mütalaasına uygun olarak şirket menfaatinin garanti altına alındığı kaydedildi.

Aynı periyotta gerek Metro İstanbul A.Ş gerekse öbür belediye iştiraki şirketler bünyesinde gerekli kuralları taşıyan çalışanlara emsal mahiyette yurt dışı eğitim burs imkanının sağlandığı söz edilerek “Teftiş heyeti raporunda belirtilen konuların hukuk mahkemelerinde ileri sürülmesi gereken kontrattan kaynaklanan tüzel ihtilaf mahiyetinde olduğunun değerlendirildiği, atılı kabahatin maddi ögesini oluşturan şirketin mal varlığı aleyhine ve şirket ziyanına, oburlarının menfaatine tasarrufta bulunma kasıtları da bulunmayan şüphelilerin üzerlerine atılı ‘Hizmet Nedeniyle İtimadı Berbata Kullanma’ kabahatinin somut olayda yasal ögeleri itibariyle oluşmadığı anlaşıldı” denildi.

“YETKİLERİNİ BERBATA KULLANDILAR”

İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş karara itiraz ederek “kovuşturmaya yer olmadığına” ait kararın kaldırılmasını ve şüphelilerin cezalandırılması için haklarında kamu davası açılmasını talep etti.

“SİYASET ALANI, METRO İSTANBUL’UN İŞTİGAL ALANI DEĞİL”

İtiraz yazısında, idare konseyi kararının şüpheliler tarafından ihlal edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

Bursiyer Ravza Kavakçı Kan, 16.12.2008 tarihinde müvekkil şirkette (Metro İstanbul) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde uzman olarak işe başlamış olup, işe başladıktan yaklaşık 2 hafta sonra doktora eğitimi için çalışan bursuyla ABD’ye gönderilmesine karar verilmiş ve kendisi ile 01.01.2009 tarihli burs mukavelesi imzalanmıştır.

Bu burs mukavelesi kapsamında Ravza Kavakçı Kan, yurtdışında ‘siyaset alanında” doktora yapmıştır.

‘Siyaset’, Metro İstanbul’un iştigal alanı içerisinde bulunmamaktadır. Hatta şirket iştigal faaliyetleri ile dolaylı dahi olsa bir bağı bulunmayan bu alanda Ravza Kavakçı Kan’ın yurt dışına gönderilmesi alınan İdare Heyeti kararının ihlal edildiğini göstermektedir.

“İŞE BAŞLAR BAŞLAMAZ BURS VERİLMESİ ŞÜPHELİ”

İBB Hukuk Müşavirliği’nin “olumlu” mütaalasının da şüpheliler tarafından ihlal edildiğine dikkat çekilerek şu sözlere yer verildi:

Mütalaada da idare konseyi kararında olduğu üzere çalışanların şirketin iştigal alanı ile hudutlu olmak üzere eğitim için yurt dışına gönderilebileceğini söz etmektedir.

Oysa Ravza Kavakçı Kan’a şirketin iştigal alanı ile ilgili olmayan bir alanda burs verilmiştir. Şüpheliler kamuya ilişkin bir şirketin imkan ve kaynaklarını misyonlarının kendilerine sağladığı yetkiyi kullanarak hukuka karşıt biçimde Ravza Kavakçı Kan lehine kullandırmışlardır.

Anılan İdare Konseyi kararında gelecek vadeden çalışanlara burs verilmesi gerektiği açıkça belirtilmesine karşın, Ravza Kavakçı Kan’ın işe başlar başlamaz kendisine burs verilmesi şüphelidir.

“BURS MUKAVELESİ İHLAL EDİLDİ”

Burs kontratının bursiyer Ravza Kavakçı Kan tarafından ihlal edildiğine de dikkat çekildi.

Metro İstanbul A.Ş’nin taraflar ortasında akdedilen mukaveleye uygun hareket ederek, bursiyer Ravza Kavakçı Kan’a türlü tarihlerde olmak üzere toplamda 155 bin 035 dolar ve 58 bin 781 TL ödeme yaptığı lakin bursiyer Kavakçı’nın kontratta taahhüt ettiği hiçbir yükümlülüğe uymadığı vurgulandı.

“ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÜNİVERSİTEDE DERS VERDİ”

İtiraz yazısında burs mukavelesinin nasıl ihlal edildiği şöyle sıralandı:

Personelin yurtdışındaki eğitim mühletinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde vazifesine dönmek üzere patrona müracaat etmesi zaruridir.

Ravza Kavakçı Kan’ın eğitimin 27.07.2013 tarihinde tamamladığı anlaşılsa da bu tarihten 15 gün içerisinde bursiyerin işbaşı için müracaat ettiğine dair rastgele bir evrak bulunmamaktadır.

Sözleşmede; işçinin eğitim sonrası yurda dönüşünde, mecburi hizmet müddetinde patronun işyeri haricinde hiçbir yerde fiyatlı yahut fiyatsız çalışmayacağı, danışmanlık hizmeti vermeyeceği düzenlenmiştir.

Ancak Ravza Kavakçı Kan 10.02.2014 ve 20.06.2014 tarihleri ortasında İstanbul’da bulunan müvekkil şirkette çalıştığı devirde Gaziantep’te bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesinde ders vermiştir.

Ravza Kavakçı Kan mecburi hizmet mühletini tamamlamadan 18.06.2015 tarihli dilekçesi ile ‘milletvekili seçilmesi nedeniyle mecburi hizmet mühletince iş akdinin askıya alınması’ talebinde bulunmuştur.

Müvekkil şirket kayıtlarında bu dilekçeye karşı verilmiş bir karşılığa rastlanmamıştır. Ravza Kavakçı Kan 25. Periyot milletvekilliği sonrasında kesintisiz olarak 26. Periyot ve 27. Devirlerde de milletvekili seçilmesine karşın müvekkil şirkete bu husus ile ilgili olarak da bildirimde bulunması gerektiği halde rastgele bir bildirimde bulunmamıştır”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.