Yargıtay’dan gurbetçi emekçiler için emsal karar

Yabancı bir ülkede HES ve baraj inşaatı işinde lokomotif operatörü olarak bin 863 Euro net maaş karşılığında çalışan personel, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle İş Mahkemesi’nin kapısının çaldı.

Davacı emekçi, 19.00-07.00 saatleri ortasında haftanın 7 günü, hafta tatilleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri dahil çalıştığını, bu çalışmaların karşılığı fiyatların ödenmediğini öne sürdü. Çalıştığı mühlet boyunca yıllık müsaadelerinin kullandırılmadığını ve karşılığı fiyatının ödenmediğini, iş kontratının davalılar tarafından haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, buna karşın kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım personellik alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket, savları reddetti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı şirket kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi, davalının itirazını kabul etti. Bunun üzerine davacı personel, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

EMSAL KARAR

Emsal bir karara imza atan Heyet, gurbetçi emekçilerin, alacak davaları tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Kararda şöyle denildi: 

“Somut uyuşmazlıkta, davalı şirketler oluşturdukları ismi iştirakin Arnavutluk maddelerine nazaran kurulup tescil edilen bir kuruluş olduğu ortadadır. Davacı ile davalı şirketler ortasında imzalanan yurt dışı iş kontratında, tarafların iş ilgisindeki hak ve yükümlüklerinin Arnavutluk mevzuatına atıf ile belirlendiği üzere 9. unsurunda de mukavele hususlarında belirtilen konularda Arnavutluk Cumhuriyetinin İş Kanununa nazaran hareket edileceğinin düzenlendiği görülmektedir. Öteki yandan, davacı kelam konusu iş mukavelesi çerçevesinde tüm hizmet mühleti boyunca yalnızca davalıların Arnavutluk’ta bulunan iş yerinde çalışmış olup, bu durumda mutad iş yerinin de çalışanın işini fiilen yaptığı yer olan Arnavutluk olduğu sabittir. Tüm bu konular dikkate alındığında, taraflar ortasında MÖHUK’un 27/1. kararı çerçevesinde hukuk seçimi mutabakatı bulunduğundan ve birebir vakitte Arnavutluk hukukunun, mutad iş yeri hukuku olduğu gözetildiğinde uyuşmazlığa bu hukukun tatbik edilmesi gereklidir. Bu durumda yapılacak iş; Mahkemece gerekirse Arnavutluk hukukunda uzman bir uzmandan de rapor alınmak suretiyle uyuşmazlığın Arnavutluk Hukukuna nazaran çözümlenmesinden ibarettir. Sonuç itibariyle; uyuşmazlıkta uygulanacak hukukun yanlış tespitiyle sonuca gidilmesi bozmayı gerektirmiştir.” 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.